Wat is praamvaren en wat is een praam?

Een praam is een platbodem schip veelal in gebruik door boeren.

Wikipedia zegt het volgende: een praam is een platbodem vaartuig voor ondiepe binnenwateren, bestemd voor het vervoer van landbouwproducten, vee e.d.

De praam behoort (met de aak) tot de oudste scheepstypes die bekend zijn, en komt al voor in de Romeinse tijd. Soms wordt het woord 'praam' negatief gebruikt om naar elk eenvoudig type boot te verwijzen.

Rondvaart met de praam.

Wij gebruiken voor onze rondvaarten de originele Friese boeren zeilpramen die meer dan 110 jaar oud zijn. Als je bedenkt dat het 'moderne' lassen uitgevonden is rond 1920 dan zul je begrijpen dat onze pramen niet gelast maar 'geklonken' zijn.

Gebruik

De pramen werden meestal gebruikt door boeren die bijv. hun hooi of vee ermee vervoerden. Daarnaast was de praam uitermate geschikt voor het vervoer van handel naar de stad omdat ze vanwege hun afmeting makkelijk de stadsgrachten konden bevaren.

De komst van de vrachtwagen

Met de komst van de vrachtauto raakte het gebruik van de praam in verval en de meesten werden gesloopt of lagen te vergaan in één of andere boerensloot. Sommigen werden opgebouwd als pleziervaartuig of als basis voor een woonark. Wj hebbden er 2 kunnen redden waar we nu de rondvaarten mee doen.

Praamvaren

Onze geklonken pramen vergen veel onderhoud en om toch dit prachtige stukje geschiedenis te kunnen bewaren en onderhouden vervoeren we nu geen vracht maar .... toeristen. De mast hebben we opgeslagen maar de zwaarden, opsteker, mastkoker en roer geven toch een prachtig beeld van de Friese zeilpraam.

Om de geschiednis helemaal compleet te maken vertonen wij oude foto's van de stad op een beeldscherm voor onder in de praam. De zogenaamde 'Second Screen Grachten Tour'. Zo krijg je een uniek beeld van de geschiedenis van de stad.

Trots op onze partners